Съгласен съм

Скъпи потребители, oт 25 май 2018 г. - влезе в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR. Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук) Във връзка с това Фондация "Химера" прилага "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR. Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви. - УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Зарежда се...
Затвори

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ

IBAN: BG56UNCR70001523011194
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Адрес: София, пл. “Св. Неделя” № 7
Име: Фондация "Химера"
Основание: Дарение
Вземи ме у дома!

НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ НА "ФОНДАЦИЯ ХИМЕРА"

Дарителски касички

Всеки може да направи дарение за ФОНДАЦИЯ ХИМЕРА в някоя от касичките на следните адреси:
1. Клиника „Син кръст“- Панчарево, ул.“Черешова градина“ №1, София
2.Хотел за кучета-Бургас- с. Медово, 8000 Бургас

Дарявайки на Фондация Химера освен, че помагате за реализирането на целите и предмета на дейност,
вие можете да се възползвате и от данъчни облекчения.
Това е възможно, тъй като фондацията е юридическо лице с нестопанска цел,
регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
  За юридически лица/ фирми: : за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10% от счетоводната печалба.
Правно основание - чл. 31, ал. 1, т. 14 от Закона за корпоративното подоходно облагане.  
За физически лица: сумата на годишната данъчна основа се намалява с до 5% за направени през годината дарения.
Правно основание – чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „л“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Нашите партньори

Отзиви