Мисия

Историята на Фондация Химера е история за  приятели, които, без опит, но с огромно желание през 2017г.  създадоха неправителствена организация за защита на животните.
Всичко започна през  далечната 2000 година, когато за първи път прибрахме от улицата и спасихме от сигурна смърт, едно прекрасно, възрастно и много болно куче. Кръстихме я Бела.
След нея последваха и други. Списъкът вече е безкрайно дълъг, а тъгата и мъката, която изпитваме след загубата им е последният израз на любов, който им отдаваме. 
От мисия  да спасяваме, оказваме помощ за лечение на страдащите, болни и нуждаещи се животни, се превърна в начин на живот.
 Може би поемаме прекалено голям риск за себе си, като не подминаваме мъката по улиците и кофите. Но някак, когато видиш страдащи животни, те побиват тръпки от агресията на хората, причинили им това.
Светът, в който живеем, е свят-отражение на хората, отношението им към всички и всичко останало, към тях самите. Много често поставяме имена на проблемите и сочим с пръст „отговорните“ за тяхното решение, без да се замислим, че причината сме именно ние.
Такъв е и проблемът „бездомни кучета“ – едно отражение, в което част от нас се припознават, а някои смятат, че това е работа на друг.
Истината е, че всеки един присъства в проблема и неговото решение, защото ежедневно се срещаме очи в очи с него – четирилапия бездомник, който търси малко храна, вода, топлина и  човекът, който вижда в него страх, агресия, зараза.
Защитата на животните се изразява в това, че всеки от нас има задължение за опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение и осигуряване на подходящи грижи и условия за живот.  Нехуманното отношение се изразява в причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх в него.
Стремим се да помогнем на максимален брой кучета , котки  и други животни, изпаднали в беда, като сме ограничени единствено от ресурса, с който разполагаме.
Почти всеки ден откликваме и поемаме случаи на прегазени, насилвани, пострадали от човека или човешката среда кучета и котки. Над 17 организации и физически лица, отдадени на каузата „бездомни животни“, ежемесечно получават от нас помощ под формата на храна и медикаменти. Дарената  суха  храна през календарната  2017г. е над 72 тона, а сумата изразходвана за медицински манипулации, оперативна намеса и активно  лечение на различни животни, надмина и най-смелите ни очаквания.
Ние хората сме виновни и ангажирани с тъжния проблем - „Бездомни, изоставени, малтретирани и безпомощни животни“ – ние помагаме, но и ние го създаваме.
Всички  интелигентни хора с хуманен дух и културно съзнание имат своя професия, личен живот и мечти, но  за нас най-голямата от тях е -  да променяме съдбата и живота на колкото се може повече животни.

Решение за регистрация на Фондация "Химера", Софийски градски съд - 25/09/2017