Нашите дарители

Нашите дарители

Физически лица

Месец Дарени в лв. Дарени в евро
Октомври 2018г. 1100 лв.  
Декември 2018г. 670 лв. 5 евро
Януари 2019г. 1095 лв. 50 евро

 
Дарителска касичка Клиника “Син Кръст”- Панчарево
Период на кампанията: Декември 2018г. - Януари2019г.: 183.49 лв.
Протокол

Дарителска касичка: “Хотел за кучета-Бургас”, с. Медово, 8000 Бургас
Период на кампанията: 01/01/2019г-05/03/2019г - 264.00лв.
Протокол

 
Юридически лица
Месец Сума
ноември 2018г. 10000 лв.
декември 2018г. 10000 лв.
януари 2019г. 15000 лв.